آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,858,326 200,879,284,413 Rls. 1,979,079 $
2 1 1398 سرخس افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,235,000 2,978,026,612 Rls. 28,528 $
مجموع کل
203,857,311,025 ريال
مجموع کل
2,007,607 دلار
[1]