آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (ساری)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ساری فدراسيون روسيه 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 39,125 10,859,300,250 Rls. 117,375 $
مجموع کل
10,859,300,250 ريال
مجموع کل
117,375 دلار
[1]