آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (ساری)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ساری ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 288,930 10,997,932,099 Rls. 121,606 $
2 1 1398 ساری ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 24,000 577,312,320 Rls. 6,240 $
مجموع کل
11,575,244,419 ريال
مجموع کل
127,846 دلار
[1]