آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ساری)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ساری افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 146,320 5,924,836,003 Rls. 58,968 $
2 1 1398 ساری افغانستان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 1,190 602,528,654 Rls. 5,474 $
3 1 1398 ساری افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 3,390 520,566,027 Rls. 5,763 $
مجموع کل
7,047,930,684 ريال
مجموع کل
70,205 دلار
[1]