آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (ساری)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ساری ازبکستان 08105000 کيوي، تازه 60,500 2,721,493,750 Rls. 30,250 $
مجموع کل
2,721,493,750 ريال
مجموع کل
30,250 دلار
[1]