آمار کل " صادرات به" کشور (کرواسي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زنجان کرواسي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 2,663,718,200 Rls. 24,200 $
مجموع کل
2,663,718,200 ريال
مجموع کل
24,200 دلار
[1]