آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زنجان ترکمنستان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 29,413 6,631,085,919 Rls. 64,353 $
مجموع کل
6,631,085,919 ريال
مجموع کل
64,353 دلار
[1]