آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 260,280 75,955,918,100 Rls. 773,489 $
2 1 1398 زنجان افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 382,863 13,106,036,043 Rls. 141,659 $
3 1 1398 زنجان افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 12,765 1,692,671,838 Rls. 15,378 $
4 1 1398 زنجان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,080 341,443,620 Rls. 3,780 $
5 1 1398 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 49,500 256,025,146 Rls. 2,326 $
6 1 1398 زنجان افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,063 130,525,405 Rls. 1,445 $
7 1 1398 زنجان افغانستان 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 63 10,883,820 Rls. 99 $
مجموع کل
91,493,503,972 ريال
مجموع کل
938,176 دلار
[1]