آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زنجان ازبکستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 5,800 2,683,022,000 Rls. 29,000 $
مجموع کل
2,683,022,000 ريال
مجموع کل
29,000 دلار
[1]