آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زاهدان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 212,785 5,168,320,078 Rls. 51,066 $
مجموع کل
5,168,320,078 ريال
مجموع کل
51,066 دلار
[1]