آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ذوب آهن)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ذوب آهن عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 834,350 37,087,311,143 Rls. 350,427 $
2 1 1398 ذوب آهن عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 665,560 31,279,806,793 Rls. 295,507 $
3 1 1398 ذوب آهن عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 305,790 12,264,058,659 Rls. 135,771 $
مجموع کل
80,631,176,595 ريال
مجموع کل
781,705 دلار
[1]