آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ذوب آهن)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ذوب آهن افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,904,190 218,986,711,375 Rls. 2,179,626 $
2 1 1398 ذوب آهن افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 440,230 19,986,708,881 Rls. 184,897 $
مجموع کل
238,973,420,256 ريال
مجموع کل
2,364,523 دلار
[1]