آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (دیلم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 دیلم کويت 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 23,000 2,077,567,000 Rls. 23,000 $
2 1 1398 دیلم کويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 10,000 903,290,000 Rls. 10,000 $
3 1 1398 دیلم کويت 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 5,000 677,467,500 Rls. 7,500 $
4 1 1398 دیلم کويت 01061390 سایر شترها 4,000 529,728,000 Rls. 5,864 $
5 1 1398 دیلم کويت 40161090 ساير اشيا از کائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 2,500 451,645,000 Rls. 5,000 $
6 1 1398 دیلم کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 2,400 433,579,200 Rls. 4,800 $
7 1 1398 دیلم کويت 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,500 406,480,500 Rls. 4,500 $
8 1 1398 دیلم کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 600 108,394,800 Rls. 1,200 $
9 1 1398 دیلم کويت 12129910 ـ ـ ـ خرنوب و همچنین دانه خرنوب/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علف‌هاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخ‌زده يا خشك كرده، حتي ساييده‌شده؛ هسته و مغز هسته ميوه‌ها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشه‌كاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sat 230 38,687,378 Rls. 351 $
10 1 1398 دیلم کويت 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 148 25,675,928 Rls. 233 $
11 1 1398 دیلم کويت 66019900 چترباراني و چترآفتابي، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 50 24,288,040 Rls. 221 $
12 1 1398 دیلم کويت 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 87 15,093,282 Rls. 137 $
13 1 1398 دیلم کويت 61153000 ساير جوراب آلات زنانه ساق بلند (Fulllength) يا سه ربعي (KneeLength)، اندازهکگيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسيکتكس 34 14,746,310 Rls. 134 $
14 1 1398 دیلم کويت 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 58 5,031,094 Rls. 46 $
15 1 1398 دیلم کويت 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 15 3,469,720 Rls. 32 $
مجموع کل
5,715,143,752 ريال
مجموع کل
63,018 دلار
[1]