آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خوی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 خوی عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 446,500 12,462,052,820 Rls. 125,055 $
2 1 1398 خوی عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 133,810 5,863,273,623 Rls. 59,584 $
مجموع کل
18,325,326,443 ريال
مجموع کل
184,639 دلار
[1]