آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خسروی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 خسروی عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 201,276 58,490,601,724 Rls. 603,779 $
2 1 1398 خسروی عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 445,670 49,737,556,423 Rls. 534,209 $
3 1 1398 خسروی عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,729,867 29,815,423,487 Rls. 299,719 $
4 1 1398 خسروی عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 74,134 22,596,800,053 Rls. 237,494 $
5 1 1398 خسروی عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 66,519 19,205,491,677 Rls. 199,539 $
6 1 1398 خسروی عراق 04031090 ماست 169,391 9,745,187,456 Rls. 103,338 $
7 1 1398 خسروی عراق 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 602,693 8,151,424,865 Rls. 90,490 $
8 1 1398 خسروی عراق 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 329,259 5,062,005,061 Rls. 49,387 $
9 1 1398 خسروی عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 14,608 4,618,341,112 Rls. 51,128 $
10 1 1398 خسروی عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 7,800 2,113,698,600 Rls. 23,400 $
11 1 1398 خسروی عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 7,368 2,005,123,725 Rls. 22,104 $
12 1 1398 خسروی عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 20,400 1,842,711,600 Rls. 20,400 $
13 1 1398 خسروی عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,197 1,408,319,439 Rls. 15,591 $
14 1 1398 خسروی عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,000 1,347,810,000 Rls. 15,000 $
15 1 1398 خسروی عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 2,313 626,792,931 Rls. 6,939 $
16 1 1398 خسروی عراق 70169090 بلوک براي فرش کردن لوح آجر چهارگوش کاشي و همانند از شيشه فشرده يا قالبي شيشه هاي رنگين جفت و جورشده منقوش، شيشه متخلخل 21,688 587,680,474 Rls. 6,506 $
17 1 1398 خسروی عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 24,984 451,283,684 Rls. 4,996 $
18 1 1398 خسروی عراق 69074090 ـ ـ ـ سایر 52,802 242,804,352 Rls. 2,688 $
19 1 1398 خسروی عراق 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 25,000 103,517,034 Rls. 1,146 $
20 1 1398 خسروی عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 28,000 83,193,009 Rls. 921 $
21 1 1398 خسروی عراق 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 22,285 67,300,646 Rls. 749 $
22 1 1398 خسروی عراق 25202000 گچ 27,000 48,777,660 Rls. 540 $
مجموع کل
218,351,845,012 ريال
مجموع کل
2,290,063 دلار
[1]