آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 خرم آباد فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 460,317 28,696,391,655 Rls. 296,014 $
مجموع کل
28,696,391,655 ريال
مجموع کل
296,014 دلار
[1]