آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 خرم آباد عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 78,526 22,948,551,858 Rls. 235,578 $
2 1 1398 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 35,414 5,479,473,748 Rls. 56,662 $
3 1 1398 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 868,064 4,137,396,616 Rls. 43,398 $
4 1 1398 خرم آباد عراق 04031090 ماست 34,400 3,125,281,880 Rls. 32,680 $
5 1 1398 خرم آباد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,250 808,756,000 Rls. 8,125 $
مجموع کل
36,499,460,102 ريال
مجموع کل
376,443 دلار
[1]