آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 37,880 5,607,330,944 Rls. 60,608 $
مجموع کل
5,607,330,944 ريال
مجموع کل
60,608 دلار
[1]