آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا گرجستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 19,256 1,239,949,815 Rls. 11,265 $
2 1 1398 جلفا گرجستان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 1,303 1,075,723,883 Rls. 9,773 $
3 1 1398 جلفا گرجستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 23,000 117,066,384 Rls. 1,296 $
4 1 1398 جلفا گرجستان 34053000 واكس و فرآورده هاي همانند براي بدنه وسايل نقليه به استثناي واكسها براي فلزات 90 54,485,145 Rls. 495 $
5 1 1398 جلفا گرجستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 96 15,850,224 Rls. 144 $
مجموع کل
2,503,075,451 ريال
مجموع کل
22,973 دلار
[1]