آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 268,210 10,176,172,522 Rls. 112,838 $
مجموع کل
10,176,172,522 ريال
مجموع کل
112,838 دلار
[1]