آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا عراق 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 1,469,590 60,642,949,274 Rls. 602,899 $
2 1 1398 جلفا عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 823,591 35,120,779,371 Rls. 319,074 $
3 1 1398 جلفا عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 9,338 725,711,192 Rls. 7,844 $
مجموع کل
96,489,439,837 ريال
مجموع کل
929,817 دلار
[1]