آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 21,532,560,000 Rls. 195,624 $
2 1 1398 جلفا افغانستان 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 27,750 8,921,325,704 Rls. 96,428 $
3 1 1398 جلفا افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 44,616 2,357,586,900 Rls. 26,100 $
مجموع کل
32,811,472,604 ريال
مجموع کل
318,152 دلار
[1]