آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا ارمنستان 94061010 ـ ـ ـ گلخانه با تجهیزات کامل 37,140 6,519,722,473 Rls. 62,821 $
2 1 1398 جلفا ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 19,516 4,296,291,272 Rls. 39,032 $
3 1 1398 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 137,000 3,836,182,301 Rls. 42,469 $
4 1 1398 جلفا ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 27,072 3,668,080,032 Rls. 40,608 $
5 1 1398 جلفا ارمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 45,300 1,941,222,587 Rls. 21,563 $
6 1 1398 جلفا ارمنستان 32049010 گرانول مستربچ (Master Bach) 23,000 1,780,745,906 Rls. 19,714 $
7 1 1398 جلفا ارمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 27,500 989,819,000 Rls. 11,000 $
8 1 1398 جلفا ارمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 21,650 953,214,860 Rls. 8,660 $
9 1 1398 جلفا ارمنستان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 21,530 486,331,336 Rls. 5,384 $
10 1 1398 جلفا ارمنستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 92,000 277,736,520 Rls. 2,760 $
11 1 1398 جلفا ارمنستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 215 38,841,470 Rls. 430 $
مجموع کل
24,788,187,757 ريال
مجموع کل
254,441 دلار
[1]