آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا آذربايجان 84303190 ساير ماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه و حفر تونل غير مذکور در جاي ديگر 180,800 270,884,731,000 Rls. 2,461,000 $
2 1 1398 جلفا آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 349,700 101,671,803,900 Rls. 1,049,100 $
3 1 1398 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 340,470 95,162,225,790 Rls. 967,320 $
4 1 1398 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 80,300 24,065,926,620 Rls. 267,238 $
5 1 1398 جلفا آذربايجان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 40,030 10,847,609,610 Rls. 120,090 $
6 1 1398 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,500 6,769,366,500 Rls. 61,500 $
7 1 1398 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 204,310 5,413,228,180 Rls. 58,510 $
8 1 1398 جلفا آذربايجان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 62,608 3,081,955,288 Rls. 29,780 $
9 1 1398 جلفا آذربايجان 84413000 ماشين ها براي ساختن کارتن، جعبه، و غيره ا ز کاغذ يا مقوا (غير از ساختن به طريق قالب گيري) 20,500 3,013,743,980 Rls. 27,380 $
10 1 1398 جلفا آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 10,200 2,071,275,200 Rls. 20,400 $
11 1 1398 جلفا آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 10,240 957,674,160 Rls. 10,240 $
12 1 1398 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 6,300 871,356,150 Rls. 9,450 $
13 1 1398 جلفا آذربايجان 01064110 ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل/ساير حيوانات زنده. 4,650 840,059,700 Rls. 9,300 $
14 1 1398 جلفا آذربايجان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 23,350 826,781,337 Rls. 9,153 $
15 1 1398 جلفا آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,704 763,125,832 Rls. 7,408 $
16 1 1398 جلفا آذربايجان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 600 731,664,900 Rls. 8,100 $
17 1 1398 جلفا آذربايجان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 2,990 625,313,351 Rls. 5,681 $
18 1 1398 جلفا آذربايجان 69074090 ـ ـ ـ سایر 86,950 538,084,132 Rls. 5,886 $
19 1 1398 جلفا آذربايجان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 710 481,272,912 Rls. 5,328 $
20 1 1398 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 3,917 453,104,231 Rls. 4,979 $
21 1 1398 جلفا آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 1,320 418,671,826 Rls. 4,654 $
22 1 1398 جلفا آذربايجان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 1,000 358,876,000 Rls. 4,000 $
23 1 1398 جلفا آذربايجان 64039900 کفش با تخت كائوچو يا پلاستيك ورويه ا ز چرم طبيعي، که قوزک پا را نميپوشاند. 2,500 336,952,500 Rls. 3,750 $
24 1 1398 جلفا آذربايجان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 1,000 330,213,000 Rls. 3,000 $
25 1 1398 جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 1,560 281,826,480 Rls. 3,120 $
26 1 1398 جلفا آذربايجان 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 45,000 196,242,075 Rls. 2,025 $
27 1 1398 جلفا آذربايجان 68109900 اشياء از سيمان، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 23,000 194,207,350 Rls. 2,150 $
28 1 1398 جلفا آذربايجان 68101990 سايراشياء ساخته شده ا زسيمان يا سنگ مصنوعي به شکل لوح آجرواشياء همانندغير مذکور در جاي ديگر 32,300 181,228,940 Rls. 1,920 $
29 1 1398 جلفا آذربايجان 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 700 177,044,840 Rls. 1,960 $
30 1 1398 جلفا آذربايجان 64021990 ساير کفش هاي ورزشي غير مذکورکه تخت بيروني و رويه آن ها از کائوچو يا پلاستيک باشد 150 165,106,500 Rls. 1,500 $
31 1 1398 جلفا آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 24,040 158,722,382 Rls. 1,442 $
32 1 1398 جلفا آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 1,540 158,124,070 Rls. 1,550 $
33 1 1398 جلفا آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 3,000 118,793,112 Rls. 1,284 $
34 1 1398 جلفا آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 580 104,781,640 Rls. 1,160 $
35 1 1398 جلفا آذربايجان 08132000 آلو، خشک کرده 1,350 103,715,164 Rls. 1,156 $
36 1 1398 جلفا آذربايجان 69010010 اجرهاي با وزن بيش از 450 كيلوگرم بر مترمكعب 15,000 74,297,925 Rls. 675 $
37 1 1398 جلفا آذربايجان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 400 71,775,200 Rls. 800 $
38 1 1398 جلفا آذربايجان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 23,900 64,765,893 Rls. 717 $
39 1 1398 جلفا آذربايجان 91052900 ساعت هاي ديوا ري غير برقي 200 53,831,400 Rls. 600 $
40 1 1398 جلفا آذربايجان 28044000 اکسيژن 575 52,038,412 Rls. 518 $
41 1 1398 جلفا آذربايجان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 1,500 50,302,447 Rls. 457 $
42 1 1398 جلفا آذربايجان 54083400 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، ا زنخ رشته ها يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 100 31,401,650 Rls. 350 $
43 1 1398 جلفا آذربايجان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 120 22,204,320 Rls. 240 $
44 1 1398 جلفا آذربايجان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 70 20,994,246 Rls. 234 $
مجموع کل
533,796,420,145 ريال
مجموع کل
5,177,106 دلار
[1]