آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز گرجستان 27132000 قيرنفت 8,705,460 254,892,807,134 Rls. 2,698,670 $
2 1 1398 تبریز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 969,350 18,801,821,102 Rls. 193,870 $
3 1 1398 تبریز گرجستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 207,180 8,144,623,018 Rls. 84,372 $
4 1 1398 تبریز گرجستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 77,924 6,923,830,621 Rls. 72,469 $
5 1 1398 تبریز گرجستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 52,611 5,677,992,048 Rls. 54,412 $
6 1 1398 تبریز گرجستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,122,800 4,554,186,358 Rls. 45,112 $
7 1 1398 تبریز گرجستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 44,000 4,371,923,600 Rls. 48,400 $
8 1 1398 تبریز گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 56,650 4,306,296,680 Rls. 45,320 $
9 1 1398 تبریز گرجستان 40151910 دستكش خانگي 5,650 3,902,212,800 Rls. 43,200 $
10 1 1398 تبریز گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 70,130 3,495,595,727 Rls. 37,237 $
11 1 1398 تبریز گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,450 2,805,801,000 Rls. 25,491 $
12 1 1398 تبریز گرجستان 62079900 زيرپوش چسبان و همانند، لباس حوله ا ي حمام، ربدوشامبر و همانند، مردانه يا پسرا نه، از مواد نسجي غير از پنبه 8,283 2,735,154,279 Rls. 24,849 $
13 1 1398 تبریز گرجستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 10,000 2,709,870,000 Rls. 30,000 $
14 1 1398 تبریز گرجستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (به استثناي سنگ لوح). 146,035 2,688,631,665 Rls. 28,575 $
15 1 1398 تبریز گرجستان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 19,438 2,633,722,653 Rls. 29,157 $
16 1 1398 تبریز گرجستان 70193910 پشم شيشه 25,475 2,490,950,605 Rls. 25,475 $
17 1 1398 تبریز گرجستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 45,803 2,458,476,386 Rls. 24,275 $
18 1 1398 تبریز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 116,308 2,458,067,945 Rls. 23,261 $
19 1 1398 تبریز گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 13,750 2,079,901,616 Rls. 18,896 $
20 1 1398 تبریز گرجستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 34,890 1,874,043,058 Rls. 18,142 $
21 1 1398 تبریز گرجستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 92,760 1,852,682,184 Rls. 18,552 $
22 1 1398 تبریز گرجستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 44,540 1,668,882,273 Rls. 18,127 $
23 1 1398 تبریز گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 127,277 1,641,702,323 Rls. 17,132 $
24 1 1398 تبریز گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 46,305 1,635,985,273 Rls. 14,863 $
25 1 1398 تبریز گرجستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 43,280 1,591,145,335 Rls. 17,615 $
26 1 1398 تبریز گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 21,500 1,576,106,649 Rls. 14,319 $
27 1 1398 تبریز گرجستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,065 1,541,363,922 Rls. 15,030 $
28 1 1398 تبریز گرجستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 210,384 1,452,574,752 Rls. 15,429 $
29 1 1398 تبریز گرجستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 182,600 1,362,397,955 Rls. 12,887 $
30 1 1398 تبریز گرجستان 95030080 --- سایر 4,700 1,273,638,900 Rls. 14,100 $
31 1 1398 تبریز گرجستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 1,853 1,268,017,920 Rls. 11,520 $
32 1 1398 تبریز گرجستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 12,024 1,265,307,057 Rls. 14,103 $
33 1 1398 تبریز گرجستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 3,220 1,155,580,720 Rls. 12,880 $
34 1 1398 تبریز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 111,387 1,014,335,871 Rls. 10,845 $
35 1 1398 تبریز گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 46,700 925,256,826 Rls. 8,406 $
36 1 1398 تبریز گرجستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 4,077 852,499,895 Rls. 7,745 $
37 1 1398 تبریز گرجستان 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 43,760 790,559,408 Rls. 8,752 $
38 1 1398 تبریز گرجستان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 2,592 736,270,848 Rls. 7,986 $
39 1 1398 تبریز گرجستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 11,300 608,294,820 Rls. 6,780 $
40 1 1398 تبریز گرجستان 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 235,790 586,892,375 Rls. 6,483 $
41 1 1398 تبریز گرجستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن براي کارکردن روي سنگ، سرا ميک، بتون، پنبه نسوز، سيمان يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 2,500 481,093,600 Rls. 5,200 $
42 1 1398 تبریز گرجستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 940 424,546,300 Rls. 4,700 $
43 1 1398 تبریز گرجستان 62160000 دستکش، دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش. 403 373,769,354 Rls. 4,166 $
44 1 1398 تبریز گرجستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 700 352,227,680 Rls. 3,920 $
45 1 1398 تبریز گرجستان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 1,250 338,733,750 Rls. 3,750 $
46 1 1398 تبریز گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 7,407 315,631,442 Rls. 3,518 $
47 1 1398 تبریز گرجستان 25090090 ساير اشکال گل سفيد به استثناي گل سفيد خام 37,700 310,021,032 Rls. 3,016 $
48 1 1398 تبریز گرجستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 6,280 299,943,356 Rls. 3,343 $
49 1 1398 تبریز گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 1,520 244,125,399 Rls. 2,721 $
50 1 1398 تبریز گرجستان 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 890 241,178,430 Rls. 2,670 $
51 1 1398 تبریز گرجستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 11,320 224,919,210 Rls. 2,490 $
52 1 1398 تبریز گرجستان 72179090 مفتول از آهن يا فولاد غيرممزوج، که در جاي ديگرگفته نشده 2,538 199,561,326 Rls. 2,157 $
53 1 1398 تبریز گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 2,425 190,679,598 Rls. 2,061 $
54 1 1398 تبریز گرجستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 41,715 185,577,587 Rls. 1,877 $
55 1 1398 تبریز گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 46,220 179,577,438 Rls. 1,941 $
56 1 1398 تبریز گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 1,157 155,662,465 Rls. 1,735 $
57 1 1398 تبریز گرجستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 650 143,092,300 Rls. 1,300 $
58 1 1398 تبریز گرجستان 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 213 140,670,738 Rls. 1,278 $
59 1 1398 تبریز گرجستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 770 139,106,660 Rls. 1,540 $
60 1 1398 تبریز گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,590 113,543,553 Rls. 1,257 $
61 1 1398 تبریز گرجستان 84379090 ساير 102 112,272,420 Rls. 1,020 $
62 1 1398 تبریز گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 800 93,307,760 Rls. 1,040 $
63 1 1398 تبریز گرجستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 337 90,705,909 Rls. 1,011 $
64 1 1398 تبریز گرجستان 84186920 ـ ـ ـ دستگاه­های سرد کننده مخصوص نصب بر روی کانتینرهای سردخانه­دار و اتاق­های یخچالی روی خودرو 180 80,868,600 Rls. 900 $
65 1 1398 تبریز گرجستان 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 39 9,032,900 Rls. 100 $
66 1 1398 تبریز گرجستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 14 3,081,988 Rls. 28 $
67 1 1398 تبریز گرجستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غير ازبراي ماشين آلات) 15 2,529,212 Rls. 28 $
مجموع کل
370,250,863,608 ريال
مجموع کل
3,883,504 دلار
[1]