آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 48,461 17,914,162,365 Rls. 179,307 $
2 1 1398 تبریز پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 64,392 8,527,293,570 Rls. 87,484 $
3 1 1398 تبریز پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 46,545 4,597,847,275 Rls. 49,977 $
4 1 1398 تبریز پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 26,627 3,864,318,940 Rls. 42,860 $
5 1 1398 تبریز پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 11,313 2,522,338,487 Rls. 26,019 $
6 1 1398 تبریز پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 10,674 1,463,836,328 Rls. 14,632 $
7 1 1398 تبریز پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 16,800 1,109,515,680 Rls. 10,080 $
8 1 1398 تبریز پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 5,770 702,468,115 Rls. 6,955 $
9 1 1398 تبریز پاکستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 23,225 562,352,739 Rls. 5,109 $
10 1 1398 تبریز پاکستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 22,625 547,823,367 Rls. 4,977 $
مجموع کل
41,811,956,866 ريال
مجموع کل
427,400 دلار
[1]