آمار کل " صادرات به" کشور (يوگسلاوي) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز يوگسلاوي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 23,027 2,495,970,928 Rls. 27,632 $
2 1 1398 تبریز يوگسلاوي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 23,290 2,003,847,362 Rls. 21,659 $
مجموع کل
4,499,818,290 ريال
مجموع کل
49,291 دلار
[1]