آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز مصر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,500 3,610,328,800 Rls. 32,800 $
2 1 1398 تبریز مصر 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 35,500 2,583,907,200 Rls. 23,475 $
3 1 1398 تبریز مصر 87081090 ساير سپرها واجزا و قطعات آن ها به غير از انواع مورد استفاده در سواري و وا نت 13,630 611,434,985 Rls. 5,555 $
مجموع کل
6,805,670,985 ريال
مجموع کل
61,830 دلار
[1]