آمار کل " صادرات به" کشور (مجارستان) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز مجارستان 08071100 هندوا نه، تازه 267,630 5,077,250,162 Rls. 53,526 $
مجموع کل
5,077,250,162 ريال
مجموع کل
53,526 دلار
[1]