آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 28,047,154,500 Rls. 310,500 $
2 1 1398 تبریز لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 23,000 3,291,122,900 Rls. 29,900 $
3 1 1398 تبریز لبنان 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 9,500 1,649,407,540 Rls. 18,260 $
4 1 1398 تبریز لبنان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 9,786 1,023,337,241 Rls. 11,329 $
5 1 1398 تبریز لبنان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,824 452,186,974 Rls. 5,006 $
6 1 1398 تبریز لبنان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 316 65,759,512 Rls. 728 $
7 1 1398 تبریز لبنان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 115 11,381,454 Rls. 126 $
مجموع کل
34,540,350,121 ريال
مجموع کل
375,849 دلار
[1]