آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز قطر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 3,874,499,200 Rls. 35,200 $
2 1 1398 تبریز قطر 19053200 وافل ها و ويفرها 9,354 1,107,072,224 Rls. 12,256 $
3 1 1398 تبریز قطر 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 259 81,928,403 Rls. 907 $
4 1 1398 تبریز قطر 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 576 57,178,257 Rls. 633 $
مجموع کل
5,120,678,084 ريال
مجموع کل
48,996 دلار
[1]