آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز فدراسيون روسيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,000 4,512,360,644 Rls. 40,995 $
2 1 1398 تبریز فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 3,474,666,292 Rls. 31,567 $
3 1 1398 تبریز فدراسيون روسيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 22,500 2,223,984,555 Rls. 20,205 $
4 1 1398 تبریز فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 19,500 1,984,511,100 Rls. 21,450 $
5 1 1398 تبریز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 7,919 929,886,471 Rls. 10,294 $
مجموع کل
13,125,409,062 ريال
مجموع کل
124,512 دلار
[1]