آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,462,312 309,371,336,669 Rls. 3,196,132 $
2 1 1398 تبریز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 583,962 68,287,593,231 Rls. 673,710 $
3 1 1398 تبریز عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 131,662 33,218,093,256 Rls. 335,602 $
4 1 1398 تبریز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 105,929 30,249,587,709 Rls. 307,196 $
5 1 1398 تبریز عراق 04031090 ماست 235,970 21,497,706,387 Rls. 222,529 $
6 1 1398 تبریز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 77,220 17,922,616,100 Rls. 193,050 $
7 1 1398 تبریز عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 220,009 16,580,878,671 Rls. 184,809 $
8 1 1398 تبریز عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 288,120 15,286,054,144 Rls. 152,704 $
9 1 1398 تبریز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 317,990 13,983,688,325 Rls. 155,056 $
10 1 1398 تبریز عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 327,500 13,300,149,456 Rls. 133,348 $
11 1 1398 تبریز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 36,739 12,535,792,510 Rls. 128,590 $
12 1 1398 تبریز عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 88,792 11,398,730,625 Rls. 120,534 $
13 1 1398 تبریز عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 73,432 11,375,074,580 Rls. 121,209 $
14 1 1398 تبریز عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 500,037 11,163,160,131 Rls. 109,936 $
15 1 1398 تبریز عراق 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 567,997 10,761,460,468 Rls. 115,852 $
16 1 1398 تبریز عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 539,425 10,476,674,981 Rls. 110,857 $
17 1 1398 تبریز عراق 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 265,000 9,925,968,646 Rls. 97,814 $
18 1 1398 تبریز عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 91,750 9,082,407,496 Rls. 100,882 $
19 1 1398 تبریز عراق 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 15,940 8,671,584,000 Rls. 96,000 $
20 1 1398 تبریز عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 50,204 8,296,139,734 Rls. 80,326 $
21 1 1398 تبریز عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 102,105 8,005,283,201 Rls. 81,683 $
22 1 1398 تبریز عراق 72149100 ميله هاي ازآهن يافولاد غير ممزوج، گرم نوردشده... باسطح مقطع عرضي مستطيل (غير ازمربع). 141,240 7,617,683,697 Rls. 84,333 $
23 1 1398 تبریز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 214,870 7,413,125,516 Rls. 80,190 $
24 1 1398 تبریز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 41,253 7,350,033,243 Rls. 70,129 $
25 1 1398 تبریز عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 29,663 7,080,304,978 Rls. 78,384 $
26 1 1398 تبریز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 57,646 6,830,827,035 Rls. 72,773 $
27 1 1398 تبریز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 57,800 5,725,893,420 Rls. 63,389 $
28 1 1398 تبریز عراق 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 29,681 5,461,737,580 Rls. 53,467 $
29 1 1398 تبریز عراق 84336000 ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي 8,780 5,149,870,600 Rls. 57,400 $
30 1 1398 تبریز عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 52,040 4,940,822,150 Rls. 52,040 $
31 1 1398 تبریز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 42,240 4,744,291,200 Rls. 52,800 $
32 1 1398 تبریز عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 17,573 4,492,176,007 Rls. 43,523 $
33 1 1398 تبریز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 24,000 3,434,215,200 Rls. 31,200 $
34 1 1398 تبریز عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 48,590 3,072,360,277 Rls. 34,013 $
35 1 1398 تبریز عراق 72287000 پروفيل ا زفولادممزوج. 49,890 2,884,114,641 Rls. 31,929 $
36 1 1398 تبریز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 74,630 2,831,362,505 Rls. 31,456 $
37 1 1398 تبریز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 41,788 2,587,387,191 Rls. 28,021 $
38 1 1398 تبریز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 62,670 2,414,182,163 Rls. 25,612 $
39 1 1398 تبریز عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 93,880 2,370,047,944 Rls. 26,308 $
40 1 1398 تبریز عراق 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 14,400 1,743,524,640 Rls. 15,840 $
41 1 1398 تبریز عراق 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 9,465 1,701,289,714 Rls. 16,091 $
42 1 1398 تبریز عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 277,000 1,528,643,884 Rls. 15,235 $
43 1 1398 تبریز عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 6,440 1,453,157,342 Rls. 13,202 $
44 1 1398 تبریز عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 15,327 1,430,811,360 Rls. 15,840 $
45 1 1398 تبریز عراق 84183000 فريزرها از نوع صندوقي، به گنجايش حدا کثر800ليتر 6,615 1,422,681,750 Rls. 15,750 $
46 1 1398 تبریز عراق 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره) 25,236 1,388,049,611 Rls. 15,367 $
47 1 1398 تبریز عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 13,196 1,311,125,435 Rls. 14,515 $
48 1 1398 تبریز عراق 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 15,200 1,125,860,656 Rls. 12,464 $
49 1 1398 تبریز عراق 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 2,958 892,895,952 Rls. 8,112 $
50 1 1398 تبریز عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 5,960 807,541,260 Rls. 8,940 $
51 1 1398 تبریز عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 9,597 780,171,573 Rls. 8,637 $
52 1 1398 تبریز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 2,978 672,499,405 Rls. 7,445 $
53 1 1398 تبریز عراق 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 3,150 658,774,935 Rls. 5,985 $
54 1 1398 تبریز عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 3,500 632,303,000 Rls. 7,000 $
55 1 1398 تبریز عراق 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 13,115 576,757,212 Rls. 6,234 $
56 1 1398 تبریز عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,917 516,153,407 Rls. 5,753 $
57 1 1398 تبریز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 3,725 437,373,018 Rls. 4,842 $
58 1 1398 تبریز عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,901 160,043,234 Rls. 1,454 $
59 1 1398 تبریز عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 1,775 159,972,659 Rls. 1,771 $
60 1 1398 تبریز عراق 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 21,352 103,273,146 Rls. 1,143 $
61 1 1398 تبریز عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 51 13,549,350 Rls. 150 $
62 1 1398 تبریز عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 28 2,800,199 Rls. 31 $
مجموع کل
757,309,668,409 ريال
مجموع کل
7,836,588 دلار
[1]