آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز روماني 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 89,222 11,491,466,884 Rls. 110,628 $
2 1 1398 تبریز روماني 08071100 هندوا نه، تازه 213,920 4,113,385,136 Rls. 42,784 $
3 1 1398 تبریز روماني 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,500 3,610,328,800 Rls. 32,800 $
4 1 1398 تبریز روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 2,346,928,078 Rls. 25,982 $
5 1 1398 تبریز روماني 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 44,290 2,318,192,212 Rls. 23,828 $
6 1 1398 تبریز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 114,400 2,071,088,020 Rls. 22,880 $
7 1 1398 تبریز روماني 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 110,900 2,000,703,420 Rls. 22,180 $
8 1 1398 تبریز روماني 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (به استثناي سنگ لوح). 64,200 1,159,824,360 Rls. 12,840 $
9 1 1398 تبریز روماني 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 36,700 888,603,183 Rls. 8,073 $
10 1 1398 تبریز روماني 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 1,467 861,287,015 Rls. 9,535 $
11 1 1398 تبریز روماني 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 12,500 507,833,330 Rls. 4,750 $
12 1 1398 تبریز روماني 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 4,500 396,255,600 Rls. 3,600 $
13 1 1398 تبریز روماني 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 42,280 273,816,273 Rls. 2,960 $
14 1 1398 تبریز روماني 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 4,600 202,530,640 Rls. 1,840 $
15 1 1398 تبریز روماني 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,210 94,845,450 Rls. 1,050 $
16 1 1398 تبریز روماني 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 970 87,027,430 Rls. 791 $
17 1 1398 تبریز روماني 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 81,296,100 Rls. 900 $
مجموع کل
32,505,411,931 ريال
مجموع کل
327,420 دلار
[1]