آمار کل " صادرات به" کشور (دانمارک) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 95,937 9,113,001,082 Rls. 89,220 $
2 1 1398 تبریز دانمارک 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 5,917 2,149,246,346 Rls. 19,526 $
3 1 1398 تبریز دانمارک 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 14,470 529,221,368 Rls. 4,808 $
مجموع کل
11,791,468,796 ريال
مجموع کل
113,554 دلار
[1]