آمار کل " صادرات به" کشور (جماهير عربي ليبي) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز جماهير عربي ليبي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 41,000 7,220,657,600 Rls. 65,600 $
مجموع کل
7,220,657,600 ريال
مجموع کل
65,600 دلار
[1]