آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز تونس 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 8,652,064,000 Rls. 96,000 $
مجموع کل
8,652,064,000 ريال
مجموع کل
96,000 دلار
[1]