آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 879,458 544,883,610,164 Rls. 5,900,102 $
2 1 1398 تبریز ترکيه 27132000 قيرنفت 12,550,230 371,223,696,509 Rls. 3,903,232 $
3 1 1398 تبریز ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,332,375 156,853,684,584 Rls. 1,573,535 $
4 1 1398 تبریز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,080,992 117,418,908,011 Rls. 1,241,757 $
5 1 1398 تبریز ترکيه 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 1,260,000 105,528,608,280 Rls. 1,166,760 $
6 1 1398 تبریز ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,012,500 90,353,965,050 Rls. 909,571 $
7 1 1398 تبریز ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 579,160 69,819,129,508 Rls. 711,538 $
8 1 1398 تبریز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 537,625 65,459,325,698 Rls. 674,065 $
9 1 1398 تبریز ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 3,245,917 62,647,024,110 Rls. 649,179 $
10 1 1398 تبریز ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 697,500 62,389,454,670 Rls. 628,515 $
11 1 1398 تبریز ترکيه 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,434,930 55,416,918,721 Rls. 586,711 $
12 1 1398 تبریز ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 608,557 55,111,349,969 Rls. 565,948 $
13 1 1398 تبریز ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,787,240 34,264,260,444 Rls. 357,448 $
14 1 1398 تبریز ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 913,230 34,188,999,637 Rls. 374,425 $
15 1 1398 تبریز ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 163,125 23,972,382,000 Rls. 261,000 $
16 1 1398 تبریز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربي هاي حيواني 939,182 23,654,308,136 Rls. 253,578 $
17 1 1398 تبریز ترکيه 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 228,571 13,748,705,355 Rls. 148,570 $
18 1 1398 تبریز ترکيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 93,246 11,908,483,993 Rls. 125,599 $
19 1 1398 تبریز ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 189,510 11,271,809,184 Rls. 113,346 $
20 1 1398 تبریز ترکيه 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 521,090 10,373,288,616 Rls. 104,218 $
21 1 1398 تبریز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 196,000 9,434,853,350 Rls. 99,850 $
22 1 1398 تبریز ترکيه 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 1,246,260 7,995,196,677 Rls. 87,263 $
23 1 1398 تبریز ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 200,870 7,736,799,312 Rls. 81,761 $
24 1 1398 تبریز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 43,732 7,220,327,387 Rls. 65,597 $
25 1 1398 تبریز ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 64,625 6,931,735,466 Rls. 71,087 $
26 1 1398 تبریز ترکيه 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 40,245 6,920,126,778 Rls. 69,682 $
27 1 1398 تبریز ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت، تازه يا خشك كرده 69,630 6,289,608,270 Rls. 69,630 $
28 1 1398 تبریز ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 5,841,123,930 Rls. 63,135 $
29 1 1398 تبریز ترکيه 28301000 سولفور سديم 141,000 4,958,839,188 Rls. 52,566 $
30 1 1398 تبریز ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 39,602 4,895,278,559 Rls. 51,481 $
31 1 1398 تبریز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 61,380 4,740,508,164 Rls. 52,806 $
32 1 1398 تبریز ترکيه 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 72,000 4,521,837,600 Rls. 50,400 $
33 1 1398 تبریز ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 295,770 4,269,945,773 Rls. 45,218 $
34 1 1398 تبریز ترکيه 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 107,286 3,853,577,360 Rls. 40,768 $
35 1 1398 تبریز ترکيه 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 13,710 3,741,797,992 Rls. 40,444 $
36 1 1398 تبریز ترکيه 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 45,000 3,677,781,180 Rls. 36,900 $
37 1 1398 تبریز ترکيه 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 19,650 3,525,956,700 Rls. 39,300 $
38 1 1398 تبریز ترکيه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 12,825 3,475,408,275 Rls. 38,475 $
39 1 1398 تبریز ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 72,360 3,329,326,734 Rls. 32,183 $
40 1 1398 تبریز ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 24,100 3,265,393,350 Rls. 36,150 $
41 1 1398 تبریز ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 110,560 3,202,027,827 Rls. 35,488 $
42 1 1398 تبریز ترکيه 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 48,000 3,122,221,200 Rls. 34,800 $
43 1 1398 تبریز ترکيه 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر 66,100 3,032,235,908 Rls. 27,548 $
44 1 1398 تبریز ترکيه 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 33,060 2,559,946,358 Rls. 26,117 $
45 1 1398 تبریز ترکيه 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 105,070 2,435,606,630 Rls. 23,522 $
46 1 1398 تبریز ترکيه 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 17,776 2,408,478,259 Rls. 26,663 $
47 1 1398 تبریز ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 14,250 2,320,434,558 Rls. 22,230 $
48 1 1398 تبریز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 24,000 2,218,704,000 Rls. 23,981 $
49 1 1398 تبریز ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 297,050 2,192,775,482 Rls. 20,899 $
50 1 1398 تبریز ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 23,690 2,115,842,391 Rls. 21,373 $
51 1 1398 تبریز ترکيه 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب براي نصب در هواپيما- فضا پيما يا کشتي غير مذکور در جاي ديگر 45,845 2,065,553,243 Rls. 22,867 $
52 1 1398 تبریز ترکيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 37,320 1,807,149,860 Rls. 18,694 $
53 1 1398 تبریز ترکيه 11081300 فکول سيب زميني 25,000 1,625,922,000 Rls. 18,000 $
54 1 1398 تبریز ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي 17,500 1,580,757,500 Rls. 17,500 $
55 1 1398 تبریز ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,331 1,396,870,284 Rls. 15,546 $
56 1 1398 تبریز ترکيه 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 23,125 1,389,079,362 Rls. 15,378 $
57 1 1398 تبریز ترکيه 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (به استثناي سنگ لوح). 87,800 1,187,854,530 Rls. 13,170 $
58 1 1398 تبریز ترکيه 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 1,484 1,186,290,757 Rls. 13,133 $
59 1 1398 تبریز ترکيه 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 22,750 1,126,851,862 Rls. 10,237 $
60 1 1398 تبریز ترکيه 08055010 لیمو خشک 1,475 1,112,491,964 Rls. 12,316 $
61 1 1398 تبریز ترکيه 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 24,640 1,084,859,776 Rls. 9,856 $
62 1 1398 تبریز ترکيه 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 45,700 908,167,766 Rls. 10,054 $
63 1 1398 تبریز ترکيه 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 44,550 823,693,860 Rls. 8,903 $
64 1 1398 تبریز ترکيه 87099000 اجزاء و قطعات ارابه هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاه هاي راه آهن بكار مي رود 11,363 779,001,560 Rls. 8,420 $
65 1 1398 تبریز ترکيه 08109020 زرشك تازه 5,093 738,349,246 Rls. 8,174 $
66 1 1398 تبریز ترکيه 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 3,397 702,127,317 Rls. 7,773 $
67 1 1398 تبریز ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 2,380 576,772,040 Rls. 5,240 $
68 1 1398 تبریز ترکيه 39129000 سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 9,980 549,254,290 Rls. 4,990 $
69 1 1398 تبریز ترکيه 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 10,605 520,976,286 Rls. 5,674 $
70 1 1398 تبریز ترکيه 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 24,700 446,225,260 Rls. 4,940 $
71 1 1398 تبریز ترکيه 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 24,310 439,179,598 Rls. 4,862 $
72 1 1398 تبریز ترکيه 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 24,000 333,064,800 Rls. 3,600 $
73 1 1398 تبریز ترکيه 89039290 ساير قايقهاي موتوري كه موتورشان خارج ا ز بدنه قرارندارد، بجز تفريحي ورزشي 200 270,987,000 Rls. 3,000 $
74 1 1398 تبریز ترکيه 82072090 سايرحديده ها براي کشيدن يا ا کسترودکردن فلزات بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 955 258,792,585 Rls. 2,865 $
75 1 1398 تبریز ترکيه 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 14,000 251,213,200 Rls. 2,800 $
76 1 1398 تبریز ترکيه 54011000 نخ دوخت ازرشته هاي سنتتيک. 1,850 208,840,648 Rls. 2,312 $
77 1 1398 تبریز ترکيه 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 51,090 163,454,273 Rls. 1,788 $
78 1 1398 تبریز ترکيه 25090090 ساير اشکال گل سفيد به استثناي گل سفيد خام 22,400 161,869,568 Rls. 1,792 $
79 1 1398 تبریز ترکيه 28289010 هيپوکلريت سديم 23,780 157,071,317 Rls. 1,427 $
80 1 1398 تبریز ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,740 149,855,811 Rls. 1,668 $
81 1 1398 تبریز ترکيه 38099300 مواد تکميل و حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف در چرم سازي غير از مواد نشاسته اي 4,000 129,195,360 Rls. 1,440 $
82 1 1398 تبریز ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 2,580 81,567,087 Rls. 908 $
83 1 1398 تبریز ترکيه 48237000 اشياء قالب گيري شده يا پرس شده ا زخمير کاغذ 1,573 77,953,927 Rls. 863 $
84 1 1398 تبریز ترکيه 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 1,300 62,236,681 Rls. 689 $
85 1 1398 تبریز ترکيه 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 300 46,067,790 Rls. 510 $
86 1 1398 تبریز ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 520 34,342,152 Rls. 380 $
87 1 1398 تبریز ترکيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 23,950 10,839,480 Rls. 120 $
مجموع کل
2,077,166,387,337 ريال
مجموع کل
21,898,307 دلار
[1]