آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 563,750 68,428,393,176 Rls. 703,560 $
2 1 1398 تبریز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 560,625 63,164,451,588 Rls. 659,133 $
3 1 1398 تبریز بلغارستان 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 4,000 2,452,387,640 Rls. 27,150 $
4 1 1398 تبریز بلغارستان 08071100 هندوا نه، تازه 104,662 1,976,560,636 Rls. 20,932 $
5 1 1398 تبریز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 62,150 1,504,890,712 Rls. 13,672 $
6 1 1398 تبریز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 17,000 1,347,269,040 Rls. 12,240 $
7 1 1398 تبریز بلغارستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 20,400 651,326,720 Rls. 7,040 $
8 1 1398 تبریز بلغارستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (به استثناي سنگ لوح). 40,990 471,143,315 Rls. 5,235 $
9 1 1398 تبریز بلغارستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 4,960 431,258,178 Rls. 3,918 $
10 1 1398 تبریز بلغارستان 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 3,630 278,149,417 Rls. 2,527 $
مجموع کل
140,705,830,422 ريال
مجموع کل
1,455,407 دلار
[1]