آمار کل " صادرات به" کشور (اکراين) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 45,500 4,256,485,750 Rls. 43,450 $
2 1 1398 تبریز اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 23,370 1,837,777,552 Rls. 19,864 $
3 1 1398 تبریز اکراين 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 4,305 1,801,586,700 Rls. 16,367 $
4 1 1398 تبریز اکراين 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 21,018 113,182,237 Rls. 1,253 $
مجموع کل
8,009,032,239 ريال
مجموع کل
80,934 دلار
[1]