آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 139,375 15,895,413,750 Rls. 162,734 $
2 1 1398 تبریز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 46,750 5,270,155,176 Rls. 58,344 $
3 1 1398 تبریز ايتاليا 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 231,320 1,557,489,877 Rls. 16,884 $
4 1 1398 تبریز ايتاليا 25151110 ـ ـ‌ ـ مرمر 44,920 1,014,394,670 Rls. 11,230 $
5 1 1398 تبریز ايتاليا 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب براي نصب در هواپيما- فضا پيما يا کشتي غير مذکور در جاي ديگر 16,911 916,478,034 Rls. 10,146 $
6 1 1398 تبریز ايتاليا 25151120 ـ ـ‌ ـ تراورتن 133,820 846,111,743 Rls. 9,367 $
7 1 1398 تبریز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 27,249 541,432,026 Rls. 5,994 $
مجموع کل
26,041,475,276 ريال
مجموع کل
274,699 دلار
[1]