آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,100 3,194,033,440 Rls. 35,360 $
2 1 1398 تبریز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,800 2,010,997,170 Rls. 18,270 $
3 1 1398 تبریز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 8,949 1,086,951,125 Rls. 9,875 $
4 1 1398 تبریز امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,631 311,500,930 Rls. 2,830 $
5 1 1398 تبریز امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,000 81,562,611 Rls. 741 $
مجموع کل
6,685,045,276 ريال
مجموع کل
67,076 دلار
[1]