آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 393,580 9,530,607,606 Rls. 86,586 $
2 1 1398 تبریز ازبکستان 29152100 اسيد استيك 57,680 2,457,004,862 Rls. 27,201 $
3 1 1398 تبریز ازبکستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 54,170 1,311,606,036 Rls. 11,916 $
مجموع کل
13,299,218,504 ريال
مجموع کل
125,703 دلار
[1]