آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز ارمنستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,450,510 89,352,007,056 Rls. 910,919 $
2 1 1398 تبریز ارمنستان 27132000 قيرنفت 629,440 18,734,105,907 Rls. 195,123 $
3 1 1398 تبریز ارمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 220,890 8,853,572,417 Rls. 94,157 $
4 1 1398 تبریز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 264,470 5,191,377,656 Rls. 52,894 $
5 1 1398 تبریز ارمنستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 27,780 4,248,335,712 Rls. 44,448 $
6 1 1398 تبریز ارمنستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 29,000 3,143,088,100 Rls. 34,900 $
7 1 1398 تبریز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 18,757 2,728,781,665 Rls. 28,135 $
8 1 1398 تبریز ارمنستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 50,090 2,205,382,556 Rls. 20,036 $
9 1 1398 تبریز ارمنستان 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 6,945 1,927,612,530 Rls. 20,835 $
10 1 1398 تبریز ارمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 73,580 1,510,117,970 Rls. 14,716 $
11 1 1398 تبریز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 5,400 1,498,791,600 Rls. 16,200 $
12 1 1398 تبریز ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 38,090 1,436,537,831 Rls. 15,503 $
13 1 1398 تبریز ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 20,016 1,155,745,500 Rls. 10,500 $
14 1 1398 تبریز ارمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 14,550 1,076,909,520 Rls. 11,640 $
15 1 1398 تبریز ارمنستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 10,345 1,058,993,091 Rls. 9,621 $
16 1 1398 تبریز ارمنستان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 7,857 971,387,613 Rls. 10,827 $
17 1 1398 تبریز ارمنستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش و محصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غير مذکور در جاي ديگر 22,358 664,388,556 Rls. 6,036 $
18 1 1398 تبریز ارمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 40,820 521,017,672 Rls. 5,768 $
19 1 1398 تبریز ارمنستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 65,800 506,987,026 Rls. 4,606 $
20 1 1398 تبریز ارمنستان 63039900 پشت دري، پرده و پرده کرکره ا ي دروني، وا لان پرده يا تختخواب ا زساير مواد نسجي. 1,130 418,181,360 Rls. 4,520 $
21 1 1398 تبریز ارمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,020 308,095,046 Rls. 3,434 $
22 1 1398 تبریز ارمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 13,480 296,751,416 Rls. 2,696 $
23 1 1398 تبریز ارمنستان 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 23,000 278,479,630 Rls. 2,530 $
24 1 1398 تبریز ارمنستان 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 2,000 225,822,500 Rls. 2,500 $
25 1 1398 تبریز ارمنستان 25059000 شن و ماسه طبيعي، (به استثناي شن و ماسه هاي فلزي فصل 26)، غير مذکور در جاي ديگر 16,210 219,680,128 Rls. 2,432 $
26 1 1398 تبریز ارمنستان 25171020 دولوميت خرد شده يا بريده شده 96,000 200,769,504 Rls. 1,824 $
27 1 1398 تبریز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,920 124,220,441 Rls. 1,375 $
28 1 1398 تبریز ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,655 107,429,296 Rls. 976 $
29 1 1398 تبریز ارمنستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 1,165 68,379,053 Rls. 757 $
30 1 1398 تبریز ارمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 1,500 39,967,776 Rls. 432 $
31 1 1398 تبریز ارمنستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 432 35,137,981 Rls. 389 $
مجموع کل
149,108,054,109 ريال
مجموع کل
1,530,729 دلار
[1]