آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 330,010 29,188,959,172 Rls. 310,357 $
2 1 1398 تبریز آذربايجان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 180,185 6,347,509,159 Rls. 70,271 $
3 1 1398 تبریز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 34,457 4,551,215,708 Rls. 42,895 $
4 1 1398 تبریز آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 50,474 4,089,523,651 Rls. 40,379 $
5 1 1398 تبریز آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 20,000 3,088,592,260 Rls. 28,060 $
6 1 1398 تبریز آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 83,995 2,958,997,382 Rls. 32,758 $
7 1 1398 تبریز آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 19,795 2,473,979,100 Rls. 22,476 $
8 1 1398 تبریز آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,250 1,996,247,750 Rls. 22,250 $
9 1 1398 تبریز آذربايجان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 5,790 1,861,310,341 Rls. 20,606 $
10 1 1398 تبریز آذربايجان 84631000 دستگاه هاي کشش ميله، لوله، پروفيل، مفتول ياهمانند 16,800 1,580,757,500 Rls. 17,593 $
11 1 1398 تبریز آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 8,000 1,408,908,800 Rls. 12,800 $
12 1 1398 تبریز آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پا را نمي پوشاند با رويه كائوچو يا پلاستيك 5,227 1,007,529,666 Rls. 11,154 $
13 1 1398 تبریز آذربايجان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 13,500 963,358,785 Rls. 10,665 $
14 1 1398 تبریز آذربايجان 85318000 دستگاه هاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,016 912,916,640 Rls. 10,160 $
15 1 1398 تبریز آذربايجان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,820 839,156,410 Rls. 9,290 $
16 1 1398 تبریز آذربايجان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 3,970 627,605,892 Rls. 6,948 $
17 1 1398 تبریز آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 2,300 623,270,100 Rls. 6,900 $
18 1 1398 تبریز آذربايجان 85011090 سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت 4,880 541,974,000 Rls. 6,032 $
19 1 1398 تبریز آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 23,600 426,352,880 Rls. 4,720 $
20 1 1398 تبریز آذربايجان 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 48,220 371,489,625 Rls. 3,375 $
21 1 1398 تبریز آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,600 361,316,000 Rls. 4,000 $
22 1 1398 تبریز آذربايجان 28112100 دي اکسيدکربن 19,800 348,704,928 Rls. 3,168 $
23 1 1398 تبریز آذربايجان 68099000 سايراشياء ساخته شده ا زگچ يا ا زترکيباتي که ا ساس آن ها گچ باشد، که در جاي ديگر گفته نشده 20,651 317,619,346 Rls. 3,516 $
24 1 1398 تبریز آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 48,890 272,467,561 Rls. 2,689 $
25 1 1398 تبریز آذربايجان 64011010 کفش هاي ضدآب 776 180,838,658 Rls. 2,002 $
26 1 1398 تبریز آذربايجان 63079090 ساير اشياءدوخته و مهيا و همچنين ا لگوي لباس غير مذکور در جاي ديگر 961 173,612,338 Rls. 1,922 $
27 1 1398 تبریز آذربايجان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (به استثناي سنگ لوح). 26,650 168,553,914 Rls. 1,866 $
28 1 1398 تبریز آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 25,900 162,660,547 Rls. 1,813 $
29 1 1398 تبریز آذربايجان 69074090 ـ ـ ـ سایر 18,810 131,007,132 Rls. 1,458 $
30 1 1398 تبریز آذربايجان 83100000 تابلوهاي را هنما، تابلوهاي اماکن، تابلوهاي نام ونشاني وتابلوهاي همانند، ارقام، حروف وعلائم ديگر، ا ز فلزمعمولي. 686 105,323,614 Rls. 1,166 $
31 1 1398 تبریز آذربايجان 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 435 45,164,500 Rls. 500 $
مجموع کل
68,126,923,359 ريال
مجموع کل
713,788 دلار
[1]