آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (بیله سوار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بیله سوار گرجستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 157,953 5,857,763,423 Rls. 60,758 $
2 1 1398 بیله سوار گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 136,200 4,343,466,065 Rls. 41,211 $
3 1 1398 بیله سوار گرجستان 83021010 لولا براي در و پنجره دوجداره PVC و UPVC 21,500 3,381,532,900 Rls. 36,550 $
4 1 1398 بیله سوار گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 105,900 2,341,320,241 Rls. 25,920 $
5 1 1398 بیله سوار گرجستان 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 448,800 1,588,592,133 Rls. 16,184 $
6 1 1398 بیله سوار گرجستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 353,935 1,456,109,186 Rls. 14,616 $
7 1 1398 بیله سوار گرجستان 08105000 کيوي، تازه 19,500 1,319,345,374 Rls. 14,606 $
8 1 1398 بیله سوار گرجستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 223,800 1,223,782,614 Rls. 13,228 $
9 1 1398 بیله سوار گرجستان 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 9,500 1,198,920,234 Rls. 12,198 $
10 1 1398 بیله سوار گرجستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 375,789 1,182,009,968 Rls. 12,776 $
11 1 1398 بیله سوار گرجستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 17,280 908,148,744 Rls. 9,420 $
12 1 1398 بیله سوار گرجستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 17,015 821,600,013 Rls. 8,640 $
13 1 1398 بیله سوار گرجستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 22,914 796,778,235 Rls. 8,587 $
14 1 1398 بیله سوار گرجستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 2,710 724,535,325 Rls. 7,870 $
15 1 1398 بیله سوار گرجستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 27,772 581,695,656 Rls. 6,402 $
16 1 1398 بیله سوار گرجستان 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 165,500 488,612,525 Rls. 4,784 $
17 1 1398 بیله سوار گرجستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 71,953 444,872,803 Rls. 4,809 $
18 1 1398 بیله سوار گرجستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 7,860 438,422,650 Rls. 4,782 $
19 1 1398 بیله سوار گرجستان 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 12,164 348,961,100 Rls. 3,649 $
20 1 1398 بیله سوار گرجستان 84775900 ماشين آلات و دستگاه هاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچو يا مواد پلاستيکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,950 306,697,170 Rls. 3,315 $
21 1 1398 بیله سوار گرجستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,500 269,157,000 Rls. 3,000 $
22 1 1398 بیله سوار گرجستان 34012030 صابون چيپس 6,000 166,532,400 Rls. 1,800 $
23 1 1398 بیله سوار گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 12,810 158,205,780 Rls. 1,710 $
24 1 1398 بیله سوار گرجستان 08071100 هندوا نه، تازه 4,955 138,338,792 Rls. 1,512 $
25 1 1398 بیله سوار گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 2,655 92,679,782 Rls. 1,026 $
26 1 1398 بیله سوار گرجستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 100 27,755,400 Rls. 300 $
27 1 1398 بیله سوار گرجستان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 504 24,960,420 Rls. 270 $
28 1 1398 بیله سوار گرجستان 84222000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تميزکردن يا خشک کردن بطري يا سايرظروف 15 4,625,900 Rls. 50 $
مجموع کل
30,635,421,833 ريال
مجموع کل
319,971 دلار
[1]