آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بیله سوار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بیله سوار فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 60,216 7,400,388,002 Rls. 81,291 $
مجموع کل
7,400,388,002 ريال
مجموع کل
81,291 دلار
[1]