آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بیرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بیرجند پاکستان 27132000 قيرنفت 366,363 12,185,900,865 Rls. 114,545 $
2 1 1398 بیرجند پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,073,500 7,050,268,122 Rls. 68,624 $
3 1 1398 بیرجند پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 519,760 774,448,751 Rls. 7,676 $
مجموع کل
20,010,617,738 ريال
مجموع کل
190,845 دلار
[1]