آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بیرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بیرجند عراق 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,344,105 6,599,642,490 Rls. 70,645 $
مجموع کل
6,599,642,490 ريال
مجموع کل
70,645 دلار
[1]