آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بیرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بیرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,062,000 39,755,438,587 Rls. 403,320 $
2 1 1398 بیرجند افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 279,185 10,331,855,132 Rls. 111,674 $
3 1 1398 بیرجند افغانستان 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600mmكه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 121,810 5,982,304,155 Rls. 60,905 $
4 1 1398 بیرجند افغانستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 690,148 4,128,688,283 Rls. 40,951 $
5 1 1398 بیرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 55,080 1,697,514,962 Rls. 15,422 $
6 1 1398 بیرجند افغانستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 50,000 722,632,000 Rls. 8,000 $
مجموع کل
62,618,433,119 ريال
مجموع کل
640,272 دلار
[1]